CENTRUM ADIKTOLOGIE A RODINNÉ TERAPIE

ADIKTOLOGICKÁ AMBULANCE 
RODINNÁ TERAPIE PSYCHOSOMATICKÝCH PORUCH

I malými krůčky (a možná jen jimi) lze urazit dlouhou cestu.“  Heinz-Peter Rohr.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

icon_zdravi

ADIKTOLOGICKÁ AMBULANCE

Ambulance poskytuje odbornou komplexní péči osobám závislým nebo závislostí ohroženým a jejich rodinám. Konkrétně se může jednat o

  • látkové závislosti (alkohol, tabák, nelegální návykové látky a jiné),
  • nelátkové závislosti (patologické hráčství, závislost na počítačových hrách a jiné) a
  • poruchy příjmu potravy.

Terapie je vhodná jak na práci s motivací a zvládání chutí, tak na prevenci relapsu. Lze pracovat jak na individuální úrovni, tak formou rodinné terapie (kterou ve většině případů doporučuji).

icon-rodina

RODINNÁ TERAPIE

Rodinnou terapii lze indikovat u rodin, jejichž člen nebo členové trpí chronickým onemocněním, které může být symptomem stagnace rodinného vývoje. Tímto symptomem může být nejen závislost, ale také řada rozličných onemocnění. Psychosomatická porucha může mít libovolnou podobu a postihovat jak děti, tak dospělé členy rodiny.  

Pracuje se s rodinou jakou se systémem jakožto nejmenší možnou jednotkou k hledání optimální cesty ke spokojenosti.

Práce s rodinou jako celkem je dle mého názoru nejefektivnější možnost řešení obtížných situací v životě každého jedince.

home

DOMÁCÍ PÉČE

Veškerá péče může být po domluvě také prováděna v domácím prostředí (platí pro Beroun a okolí). Tato forma je vhodná zejména pro klienty, kterým není příjemné prostředí zdravotnického zařízení, mají ztížené možnosti pohybu nebo preferují setkávání ve známém prostředí domova.

O MNĚ

Mgr. Tereza Roznerová

tereza_roznerova

VZDĚLÁNÍ

dosud – 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, adiktologie, Ph.D.
2014 – 1. lékářská fakulta Univerzity Karlovy, adiktologie, Mgr.
2011 – 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, adiktologie, Bc.


PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

2015 – dosud – Ministerstvo zdravotnictví ČR, ministerský rada, odbor koncepcí a strategií
2014 – dosud – Adiktologická ambulance, adiktolog
2013 – 2016 – Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, výzkumný pracovník

ODBORNÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST, KURZY

2017 – dosud – psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch, Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny
2015 – zdravotní dopady patologického hráčství (publikace)
2015 – léčba a další odborné služby pro patologické hráče (publikace)
2015 – sebevražednost problémových hráčů v kontextu psychiatrické komorbidity: kohortová studie mortality (publikace)
2015 – prevalence problémového hráčství v České republice (publikace)
2015 – charakteristiky léčených problémových hráčů v ČR: průřezová dotazníková studie (publikace)
2015 – empatie a aktivní naslouchání, Univerzita Karlova (kurz)
2015 – léčba závislosti na tabáku, Česká lékařská komora (kurz)
2014 – dosud – přednášková činnost
2014 – lektor primární prevence, Prev-centrum o.s. (kurz)
2014 – práce s časovou osou, Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny (kurz)
2013 – výzkum – hazardní hráčství a jeho dopady (publikace)
2013 – rizika vzniku a prevence syndromu vyhoření v pomáhajících profesích, Totum, o.s. (kurz)
2013 – Diagnostika vztahů ve třídě, Prev-centrum o.s. (kurz)
2011 – vedení motivačních rozhovorů, PhDr. Jan Soukup, Ph.D. (kurz)
2011 – výzkum – užívání žvýkacího tabáku u hokejistů (publikace)

ORDINAČNÍ DOBA, CENÍK

Ordinační doba:
– pondělí od 9.00 do 15.00
– středa od 17.00 do 20.00
– sobota od 8.00 do 15.00
– jiné termíny možné dle individuální domluvy

Ceník:
– péče je hrazena ze zdravotního pojištění
– cena terapie 50 min. pro samoplátce 600,- Kč
– příplatek za domácí péči 300,- Kč

„Závislost je nevyléčitelná nemoc. Co se léčit dá, jsou rány, které nemoc uštědřila, a duševní zranění,
jež chorobnou závislost způsobila.“ Heinz-Peter Rohr. 

KONTAKT

Pro objednání či dotazy využijte prosím níže uvedené kontakty/kontaktní formulář.

TOP